Lekarze

Prof. Dr. med. Burkhard Schütz

Kierownik działu naukowego Biovis Diagnostik

Dr. med. Herbert Schmidt

Diagnosta laboratoryjny

Thomas Gugerel

Administracja medyczna