Seminaria

Oprócz praktycznej dziedziny medycyny laboratoryjnej Biovis organizuje również seminaria, zarówno stacjonarne, jak i internetowe. Większość wydarzeń odbywa się w języku niemieckim, a w przyszłości zaplanowano również specjalne seminaria w Polsce. Aktualna lista możliwości szkoleniowych, w większości bezpłatnych, jest dostępna na naszej stronie: