Nieuwe aanvraagformulieren A13 (bloed) en A13s (feces)

Na 16 jaar is het zover: voor het eerst biedt Biovis twee separate aanvraagformulieren aan voor feces- en bloeddiagnostiek: A13 & A13s. Deze stap werd noodzakelijk omdat we de afgelopen maanden ons scala aan analyses volledig hebben herzien en met nieuwe parameters hebben aangevuld. Deze nieuwe aanvraagformulieren zijn nu in het Nederlands beschikbaar.

Ook onze compacte digitale aanvraagformulieren zijn herzien en met de nieuwe parameters aangevuld. Ook hier bieden we twee separate aanvraagformulieren aan voor feces- en bloeddiagnostiek: NL-5a & NL-5b

Bloedformulier A13

Het aanvraagformulier voor bloed bevat analyses op het gebied van de orthomoleculaire en mitochondriale geneeskunde en onderzoeken voor het opsporen van allergieën of intoleranties. Het formulier bevat ook de onderzoeksgebieden neurostress, endocrinologie, immunologie, klinische chemie, ontgifting / toxicologie en genetica. Naast bloedanalyses bevat het formulier ook urine- en speekselanalyses.

Wat is nieuw?

Orthomoleculaire geneeskunde

 • In de volbloed mineralenanalyse Maxi, maakt jodium nu ook deel uit van het profiel, zonder dat daardoor de prijs verandert.
 • Onder de vitaminen kunnen nu ook B-vitaminen en vitamine D in bioactieve vorm worden aangevraagd.
 • Wanneer de vitamine D-niveaus zelfs na suppletie niet een therapeutisch zinvol normbereik behalen, kan dit te wijten zijn aan genetische veranderingen in het vitamine D-metabolisme. De 9 belangrijkste genpolymorfismen (SNP’s) zijn voor u samengevat in het profiel vitamine D genetica. Wat in de VS al jaren deel uitmaakt van een gefundeerde vitamine D-diagnose is nu ook voor u hier beschikbaar, zij het tegen veel lagere prijzen.
 • Biovis biedt al jaren een analyse van het glutathionmetabolisme aan en nu kan ook intracellulair glutathion worden bepaald.

verder...

Allergieën en voedselovergevoeligheden

 • Naast de beproefde prescreen A bevat het nieuwe bloedformulier een Prescreen combi, waarmee niet alleen IgG4-gemedieerde voedselovergevoeligheden kunnen worden onderscheiden van IgE-veroorzaakte voedsel- of pollengeassocieerde allergieën. Het is ook in staat om onderscheid te maken tussen IgG4- en IgG1-3-gemedieerde overgevoeligheden.
 • Nieuw in het programma zijn speciale vormen van glutengevoeligheid voor de huid en het CZS. IgA-antistoffen tegen transglutaminase 3 kunnen auto-immuunziekten van de huid veroorzaken (dermatitis herpetiformis Dühring). Transglutaminase 6 antilichamen zijn een mogelijke oorzaak van glutenataxie.

Neurostress en endocrinologie

 • Het onderdeel Neurostress is uitgebreid. Naast bekende profielen worden voor het eerst complete stofwisselingsanalyses aangeboden, die de complexe gevolgen van stress veel beter in beeld brengen dan de voorheen gebruikelijke individuele parameteronderzoeken. Door rekening te houden met maximaal 35 parameters kunnen metabole stoornissen nauwkeurig gelokaliseerd en doelgericht worden afgeleid. De metabole analyses maken het mogelijk uitspraken te doen over biologisch actieve metabolieten, enzymactiviteiten of relevante cofactoren, die niet alleen vitaminen of mineralen bevatten, maar ook methylgroepen of tetrahydrobiopterine. Kortom nieuwe diagnostische analyses voor professionals en degenen die nog specifieker en efficiënter willen behandelen.
 • Ook het hoofdstuk over endocrinologie is uitgebreid herzien. Er zijn nieuwe profielen aangemaakt en de interpretaties zijn bijgewerkt. Pregnenolonsulfaat kan nu ook worden aangevraagd bij Biovis.

Immunologie

 • Tot slot is het onderdeel immunologie en hematologie ook vernieuwd. Voor het eerst biedt Biovis ook de meting van niet-gestimuleerde cytokines aan, die niet meer ingevroren hoeven te worden verzonden. Een express-zending binnen 24 uur is voldoende om het vrijkomen van cytokines (TH1, TH2, TH17 cytokines of IL 10) betrouwbaar te detecteren.
 • Uitgebreid tot een lijst van 32 werkzame stoffen is de TNF-a-inhibitietest waarbij hun anti-inflammatoire werking getest wordt om ontstekingsactiviteit te verminderen. Daarnaast is het ook mogelijk om individuele, eerder ingediende werkzame stoffen of preparaten in de test te onderzoeken.

Ontgifting / Toxicologie

 • In het verleden werden we herhaaldelijk door inzenders gewezen op ons onvolledige aanbod van analyses op het gebied van de tandheelkunde. Dit tekort wordt opgeheven met het A13 formulier. Er zijn vele nieuwe LTT’s toegevoegd, evenals de veel gevraagde titanium stimulatietest en de detectie van thioether en mercaptaan.
 • Een nieuwe toevoeging aan het programma is het opsporen van een genetische ontstekingsneiging. Ten slotte is het aantal gedetecteerde zware metalen met of zonder chelatie verhoogd tot 38. Dit betekent dat Biovis nu ook op dit gebied een meer dan concurrerend aanbod van analyses heeft.

Genetica

 • In het onderdeel genetica zijn we begonnen met het ontwikkelen van indicatie-gerelateerde profielen om minder ervaren behandelaars een oriëntatie te bieden. Zo worden in de profielen Depressie Genetica en Oxidatieve / Nitrosatieve Stress de belangrijkste genpolymorfismen onderzocht die het ziekteproces beïnvloeden of leiden tot een aantasting van de reguleringsmechanismen in oxidatieve of nitrosatieve stress.

...terug

Fecesformulier A13s

Dit aanvraagformulier bevat thematisch alle analyses die verband houden met maag- en darmklachten. Naast de klassieke ontlasting- of microbioomanalyses vindt u hier ook metaboloomonderzoeken, die deels niet in de feces worden onderzocht, maar die terug te voeren zijn op microbioomveranderingen. Daarnaast zijn aromatogrammen, vaginale onderzoeken en infectiediagnostiek geïntegreerd in het fecesformulier.

Wat is nieuw?

Nieuw op het aanvraagformulier A13s zijn uitgebreide microbioomanalyses, die nu aanzienlijk meer functionele groepen bevatten. Deze zijn verantwoordelijk voor de vorming van metabolieten die de menselijke gezondheid significant beïnvloeden. Door rekening te houden met de functionele groepen neemt de klinische relevantie van het microbioom aanzienlijk toe.

Indien gewenst kan een gedetecteerde Blastocystis hominis nu ook direct worden onderzocht op pathogeniteit als vervolgdifferentiatie. Een nieuw fecesonderzoek is niet meer nodig. Voor dit doel is een multiplex PCR ontwikkeld die subtypes identificeert en onderscheid kan maken tussen apathogene en pathogene Blastocystis-subtypes.

Een SIBO ademtest voor de detectie van het bacteriële overgroei syndroom in de dunne darm is toegevoegd aan het scala van analyses. Een nieuw kenmerk van de ademanalyse is de meting van methaan- naast waterstofgas